အျမန္အလိုရွိသည္...

Job Title Salary Post Date Form Closing Date
Office Admin 100000 Apr 25, 2017 May 31, 2017
Receptionist cum Sales Consultant 200000 Apr 25, 2017 May 31, 2017
Spa Manager 0 Apr 25, 2017 May 31, 2017
Network Engineer (Design) 400000 Apr 25, 2017 May 12, 2017
Server Engineer (System Building) 400000 Apr 25, 2017 May 12, 2017
Software Development Engineer 400000 Apr 25, 2017 May 12, 2017
DJ 0 Apr 25, 2017 May 15, 2017
ကားပါကင္ 0 Apr 25, 2017 May 15, 2017
လံုျခံဳေရး 0 Apr 25, 2017 May 15, 2017
လံုျခံဳေရးစူပါ 0 Apr 25, 2017 May 15, 2017
ထမင္းခ်က္ 0 Apr 25, 2017 May 15, 2017
၀ိတ္တာ 0 Apr 25, 2017 May 15, 2017
ဟက္၀ိတ္တာ 0 Apr 25, 2017 May 15, 2017
ဓားကိုင္ 0 Apr 25, 2017 May 15, 2017
အေၾကာ္ဆရာလက္ေထာက္ 0 Apr 25, 2017 May 15, 2017
view more

လတ္တေလာအလုပ္အကိုင္မ်ား...

Job Title Salary Post Date Form Closing Date
အိမ္ေဖာ္ (၁)ဦး 100000 Apr 10, 2017 Apr 12, 2017
ယာဥ္ေမာင္း (၁) ဦး 200000 Apr 10, 2017 Apr 12, 2017
Accountant 0 Apr 03, 2017 Apr 30, 2017
ယာဥ္ေမာင္း 0 Apr 03, 2017 -
Senior or Junior Accountant 0 Apr 02, 2017 -
Welder/Fitter 300000 Mar 30, 2017 -
Food & Beverage 0 Mar 28, 2017 Apr 11, 2017
Sales & Marketing Executive 700000 Mar 23, 2017 Apr 20, 2015
QIP 150000 Mar 16, 2017 -
Production Planning 123000 Mar 16, 2017 -
Business Planning Department 150000 Mar 16, 2017 -
Purchasing Department 150000 Mar 16, 2017 Apr 20, 2017
Security 100000 Mar 13, 2017 -
Radiographer 200000 Mar 13, 2017 -
Medical Officer 300000 Mar 13, 2017 Mar 31, 2017
view more

ခ်စ္ရတဲ့ JOB seekers တို႔ေရ …မဂၤလာပါေနာ္…. ဦးစိုင္းခြန္ေနာင္ ရဲ႕ “စို္င္းခြန္ေနာင္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမနွင့္ဥပေဒအၾကံေပးလုပ္ငန္း” ဆုိရင္ JOB seekers တိ္ု႔သိၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ ၾကိဳးစားရုန္းကန္လာခဲ့ပုံမ်ားနဲ႔ စည္းစနစ္တက် အုပ္ခ်ဳပ္နုိ္င္ခဲ့ပုံမ်ားကို JOB seekers တို႔အား

*********************************************************** “ငါ့သား ... အေမေမြးထားတာ သားေယာက္်ားေလးပဲ။ ေယာက္်ားဆိုိုတာ ေဒါင္က်က်ျပားက်က်၊ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ေနပါေစ ခံႏုိုိင္ ရည္ရွိွိရမယ္။ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ဆုိတာ ကိုယ္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကို

View More