အျမန္အလိုရွိသည္...

Job Title Salary Post Date Form Closing Date
ရုံးဝန္ထမ္း 0 Oct 21, 2016 Nov 05, 2016
စာစီစာရိုက္ကၽြမ္းက်င္ 0 Oct 21, 2016 Nov 05, 2016
ရုံးအကူဝန္ထမ္း 150000 Oct 21, 2016 Oct 30, 2016
Data Collector 0 Oct 21, 2016 Oct 28, 2016
Graphic Designer 0 Oct 21, 2016 Oct 28, 2016
Marketing Assistant 0 Oct 21, 2016 Oct 28, 2016
Marketing Executive 0 Oct 21, 2016 Oct 28, 2016
Manager 0 Oct 18, 2016 Oct 30, 2016
တရုတ္စကားျပန္ 0 Oct 18, 2016 -
Junior Accountant 0 Oct 18, 2016 Oct 30, 2016
ျခံေစာင့္ 0 Oct 18, 2016 Oct 30, 2016
Delivery 0 Oct 18, 2016 -
Marketing Staff 0 Oct 18, 2016 -
အလွဖန္တီးရွင္ ဆရာ/ဆရာမ 0 Oct 18, 2016 -
Beauty Adviser 0 Oct 18, 2016 -
view more

လတ္တေလာအလုပ္အကိုင္မ်ား...

Job Title Salary Post Date Form Closing Date
Internal Control Officer 0 Oct 21, 2016 -
Analyst and Reporting specialist 0 Oct 21, 2016 -
Financial Controller & Analyst 0 Oct 21, 2016 -
Child Care Early Childhood Teachers 2000 Oct 20, 2016 -
Civil engineer(BE) or (ME) 0 Oct 17, 2016 -
Apprentice 0 Oct 17, 2016 Oct 29, 2016
Assistant Sales Manager 300 Oct 17, 2016 -
ွSales Manager (Property) 500 Oct 17, 2016 Oct 20, 2031
Marketing Executive 350 Oct 17, 2016 Oct 20, 2031
Sales Executive(Property) 300 Oct 17, 2016 Oct 20, 2031
Sales & Marketing Executive (Dealer & Distribution) 0 Oct 10, 2016 Oct 20, 2031
Marketing Executive 200 Oct 06, 2016 -
PA/Customer Service 300 Oct 06, 2016 -
Site Engineer 0 Oct 04, 2016 Oct 14, 2016
HR & Admin Executive 0 Oct 01, 2016 -
view more

ခ်စ္ရတဲ့ JOB seekers တို႔ေရ …မဂၤလာပါေနာ္…. ဦးစိုင္းခြန္ေနာင္ ရဲ႕ “စို္င္းခြန္ေနာင္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမနွင့္ဥပေဒအၾကံေပးလုပ္ငန္း” ဆုိရင္ JOB seekers တိ္ု႔သိၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ ၾကိဳးစားရုန္းကန္လာခဲ့ပုံမ်ားနဲ႔ စည္းစနစ္တက် အုပ္ခ်ဳပ္နုိ္င္ခဲ့ပုံမ်ားကို JOB seekers တို႔အား

*********************************************************** “ငါ့သား ... အေမေမြးထားတာ သားေယာက္်ားေလးပဲ။ ေယာက္်ားဆိုိုတာ ေဒါင္က်က်ျပားက်က်၊ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ေနပါေစ ခံႏုိုိင္ ရည္ရွိွိရမယ္။ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ဆုိတာ ကိုယ္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကို

View More