အျမန္အလိုရွိသည္...

Job Title Salary Post Date Form Closing Date
ပန္းထိမ္အတြက္ ေရႊေလာင္း၊ Gold Smith, Wax, Polishing 0 Aug 21, 2017 Sep 02, 2017
ပန္းထိမ္ Manager 0 Aug 21, 2017 Sep 02, 2017
Sales Manager (For Diamond or Gold Shop) 0 Aug 21, 2017 Sep 02, 2017
Sales Girl (For Diamond or gold shop) 0 Aug 21, 2017 Sep 02, 2017
Junior Accountant 0 Aug 21, 2017 Sep 02, 2017
Senior Accountant 0 Aug 21, 2017 Sep 02, 2017
Driver 0 Aug 21, 2017 Aug 31, 2017
Office Staff 0 Aug 21, 2017 Aug 31, 2017
Air-Con အကူ၀န္ထမ္း (Helper) 120000 Aug 21, 2017 Aug 31, 2017
စိုက္ပ်ိဳးေရးဘြဲ႕ရ 0 Aug 21, 2017 Aug 31, 2017
Marketing Assistant/ QS 0 Aug 21, 2017 Sep 02, 2017
Cashier/ ေဆးအေရာင္း 0 Aug 21, 2017 Aug 31, 2017
Graphic Designer/ Facebook Creator 0 Aug 21, 2017 Aug 31, 2017
Sales & Marketing 0 Aug 21, 2017 -
ရံုးစာေရးမ 0 Aug 21, 2017 Aug 26, 2017
view more

လတ္တေလာအလုပ္အကိုင္မ်ား...

Job Title Salary Post Date Form Closing Date
Tour Operator / Coordinator (Within Yangon) 0 Aug 07, 2017 -
Marketing Executive 200000 Jul 27, 2017 Jul 31, 2017
Operation Executive 200000 Jul 27, 2017 Jul 31, 2017
Project Lead 0 Jul 10, 2017 -
TRANSLATOR BURMESE TO ENGLISH, PA SECRETORY 500000 Jul 08, 2017 -
Android App Developer 300000 Jul 06, 2017 Jul 24, 2017
Digital Marketing 500000 Jul 06, 2017 Jul 24, 2017
Driver 200 Jun 13, 2017 -
Data Collector 100 Jun 13, 2017 -
Marketing 100 Jun 13, 2017 -
Receptionist 100 Jun 13, 2017 -
Treatment(ကုသမႈအကူ၀န္ထမ္း) 120000 Jun 09, 2017 -
Sale Staff 150000 Jun 09, 2017 -
Branch Manager 250000 Jun 09, 2017 -
Junior (or) Senior Web Developer 200000 Jun 08, 2017 -
view more

ခ်စ္ရတဲ့ JOB seekers တို႔ေရ …မဂၤလာပါေနာ္…. ဦးစိုင္းခြန္ေနာင္ ရဲ႕ “စို္င္းခြန္ေနာင္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမနွင့္ဥပေဒအၾကံေပးလုပ္ငန္း” ဆုိရင္ JOB seekers တိ္ု႔သိၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ ၾကိဳးစားရုန္းကန္လာခဲ့ပုံမ်ားနဲ႔ စည္းစနစ္တက် အုပ္ခ်ဳပ္နုိ္င္ခဲ့ပုံမ်ားကို JOB seekers တို႔အား

*********************************************************** “ငါ့သား ... အေမေမြးထားတာ သားေယာက္်ားေလးပဲ။ ေယာက္်ားဆိုိုတာ ေဒါင္က်က်ျပားက်က်၊ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ေနပါေစ ခံႏုိုိင္ ရည္ရွိွိရမယ္။ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ဆုိတာ ကိုယ္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကို

View More