အျမန္အလိုရွိသည္...

Job Title Salary Post Date Form Closing Date
Administrator 0 Jun 20, 2017 Jun 29, 2017
Driver 0 Jun 20, 2017 -
Main Cash Control (Cashier) 0 Jun 20, 2017 -
Beauty Adviser (အေရာင္းျမွင့္တင္ေရး၀န္ထမ္း) 0 Jun 20, 2017 -
Sales Supervisor (Showroom) 0 Jun 20, 2017 -
Secretary 0 Jun 20, 2017 -
Senior Accountant 0 Jun 20, 2017 -
Production Manager 0 Jun 20, 2017 -
Sales & Marketing Manager 0 Jun 20, 2017 -
Sales Manager 0 Jun 20, 2017 -
Engineer (Electrical Engineer) 0 Jun 20, 2017 -
Engineer (Mechanical Engineer) 0 Jun 20, 2017 -
General Manager 0 Jun 20, 2017 -
Admin Staff 0 Jun 20, 2017 Jun 29, 2017
Admin Executive 0 Jun 20, 2017 Jun 29, 2017
view more

လတ္တေလာအလုပ္အကိုင္မ်ား...

Job Title Salary Post Date Form Closing Date
Driver 200 Jun 13, 2017 -
Data Collector 100 Jun 13, 2017 -
Marketing 100 Jun 13, 2017 -
Receptionist 100 Jun 13, 2017 -
Treatment(ကုသမႈအကူ၀န္ထမ္း) 120000 Jun 09, 2017 -
Sale Staff 150000 Jun 09, 2017 -
Branch Manager 250000 Jun 09, 2017 -
Junior (or) Senior Web Developer 200000 Jun 08, 2017 -
Junior (or) Senior Web Developer 200000 Jun 08, 2017 -
Junior (or) Senior Web Developer 150000 Jun 08, 2017 -
Junior (or) Senior Network Engineer 200000 Jun 08, 2017 -
Sales And Admin Staff 200000 Jun 08, 2017 -
Maintenance and Engineering Staff 200 Jun 06, 2017 Jul 17, 2030
Maintenance and Engineering Manager 450 Jun 06, 2017 Jul 17, 2030
Laundry Staff 100 Jun 06, 2017 Jul 17, 2030
view more

ခ်စ္ရတဲ့ JOB seekers တို႔ေရ …မဂၤလာပါေနာ္…. ဦးစိုင္းခြန္ေနာင္ ရဲ႕ “စို္င္းခြန္ေနာင္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမနွင့္ဥပေဒအၾကံေပးလုပ္ငန္း” ဆုိရင္ JOB seekers တိ္ု႔သိၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ ၾကိဳးစားရုန္းကန္လာခဲ့ပုံမ်ားနဲ႔ စည္းစနစ္တက် အုပ္ခ်ဳပ္နုိ္င္ခဲ့ပုံမ်ားကို JOB seekers တို႔အား

*********************************************************** “ငါ့သား ... အေမေမြးထားတာ သားေယာက္်ားေလးပဲ။ ေယာက္်ားဆိုိုတာ ေဒါင္က်က်ျပားက်က်၊ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ေနပါေစ ခံႏုိုိင္ ရည္ရွိွိရမယ္။ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ဆုိတာ ကိုယ္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကို

View More