အျမန္အလိုရွိသည္...

Job Title Salary Post Date Form Closing Date
Security 0 May 22, 2017 Jun 03, 2017
Chief 0 May 22, 2017 Jun 03, 2017
M & E 0 May 22, 2017 Jun 03, 2017
Sales & Marketing 0 May 22, 2017 Jun 03, 2017
Front Office 0 May 22, 2017 Jun 03, 2017
အလုပ္သင္ 0 May 22, 2017 Jun 05, 2017
ေခါင္းေလွ်ာ္ ႏွိပ္ေလွ်ာ္ ကၽြမ္းက်င္၊ စက္ဆြဲ 0 May 22, 2017 Jun 05, 2017
ညွပ္၊ ေကာက္၊ ေျဖာင့္ ကာလာဆိုး လက္သည္း၊ ေျခသည္းပန္းခ်ီ 0 May 22, 2017 Jun 05, 2017
Office Staff 0 May 19, 2017 Jun 03, 2017
Sales Engineer 0 May 19, 2017 Jun 03, 2017
Assistant Project Manager 1000000 May 19, 2017 May 27, 2017
မီးဖိုေခ်ာင္အကူ 0 May 19, 2017 Jun 03, 2017
Cashier 0 May 19, 2017 Jun 03, 2017
Marketing 0 May 19, 2017 May 27, 2017
ရံုးစာေရးမ 0 May 19, 2017 May 27, 2017
view more

လတ္တေလာအလုပ္အကိုင္မ်ား...

Job Title Salary Post Date Form Closing Date
Senior Android Developer 750000 May 20, 2017 -
AGH (Anawah Gabar Holdings)Co;Ltd. 0 May 19, 2017 May 20, 2028
Corporate Sales 0 May 18, 2017 -
Personalized Internet Assessor Myanmar (Burmese Language) 0 May 15, 2017 -
Sales & Drive 150000 May 08, 2017 -
အိမ္ေဖာ္ (၁)ဦး 100000 Apr 10, 2017 Apr 12, 2017
ယာဥ္ေမာင္း (၁) ဦး 200000 Apr 10, 2017 Apr 12, 2017
Accountant 0 Apr 03, 2017 Apr 30, 2017
ယာဥ္ေမာင္း 0 Apr 03, 2017 -
Senior or Junior Accountant 0 Apr 02, 2017 -
Welder/Fitter 300000 Mar 30, 2017 -
Food & Beverage 0 Mar 28, 2017 Apr 11, 2017
Sales & Marketing Executive 700000 Mar 23, 2017 Apr 20, 2015
QIP 150000 Mar 16, 2017 -
Production Planning 123000 Mar 16, 2017 -
view more

ခ်စ္ရတဲ့ JOB seekers တို႔ေရ …မဂၤလာပါေနာ္…. ဦးစိုင္းခြန္ေနာင္ ရဲ႕ “စို္င္းခြန္ေနာင္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမနွင့္ဥပေဒအၾကံေပးလုပ္ငန္း” ဆုိရင္ JOB seekers တိ္ု႔သိၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ ၾကိဳးစားရုန္းကန္လာခဲ့ပုံမ်ားနဲ႔ စည္းစနစ္တက် အုပ္ခ်ဳပ္နုိ္င္ခဲ့ပုံမ်ားကို JOB seekers တို႔အား

*********************************************************** “ငါ့သား ... အေမေမြးထားတာ သားေယာက္်ားေလးပဲ။ ေယာက္်ားဆိုိုတာ ေဒါင္က်က်ျပားက်က်၊ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ေနပါေစ ခံႏုိုိင္ ရည္ရွိွိရမယ္။ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ဆုိတာ ကိုယ္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကို

View More