အျမန္အလိုရွိသည္...

Job Title Salary Post Date Form Closing Date
Korea Car Wiring (ကၽြမ္းက်င္) 0 Aug 23, 2017 -
Korea Car Aircon (ကၽြမ္းက်င္) 0 Aug 23, 2017 -
Sales & Marketing 0 Aug 23, 2017 -
Marketing Executive 0 Aug 22, 2017 Aug 31, 2017
Receptionist 0 Aug 22, 2017 Aug 31, 2017
Nurse Aid 0 Aug 22, 2017 Aug 31, 2017
Staff for Pharmacy 0 Aug 22, 2017 Aug 31, 2017
Medical Officer 0 Aug 22, 2017 Aug 31, 2017
BDU Specialist 0 Aug 22, 2017 Sep 09, 2017
Sales Promoter (Yangon) 0 Aug 22, 2017 Sep 09, 2017
Sales Drive (Yangon) 0 Aug 22, 2017 Sep 09, 2017
Sales Staff 0 Aug 22, 2017 Sep 09, 2017
Warehouse Controller 0 Aug 22, 2017 Sep 09, 2017
BE Mechanical 0 Aug 22, 2017 Sep 09, 2017
Logistic Assistant 0 Aug 22, 2017 Sep 09, 2017
view more

လတ္တေလာအလုပ္အကိုင္မ်ား...

Job Title Salary Post Date Form Closing Date
IOS mobile developer 0 Oct 10, 2017 -
Mobile Software Tester 0 Oct 10, 2017 -
System Engineer(Junior) 250000 Sep 18, 2017 Sep 30, 2017
Sales Executive 250000 Sep 12, 2017 Sep 22, 2017
Press Media Marketing 0 Aug 24, 2017 Sep 17, 2014
Tour Operator / Coordinator (Within Yangon) 0 Aug 07, 2017 -
Marketing Executive 200000 Jul 27, 2017 Jul 31, 2017
Operation Executive 200000 Jul 27, 2017 Jul 31, 2017
Project Lead 0 Jul 10, 2017 -
TRANSLATOR BURMESE TO ENGLISH, PA SECRETORY 500000 Jul 08, 2017 -
Android App Developer 300000 Jul 06, 2017 Jul 24, 2017
Digital Marketing 500000 Jul 06, 2017 Jul 24, 2017
Driver 200 Jun 13, 2017 -
Data Collector 100 Jun 13, 2017 -
Marketing 100 Jun 13, 2017 -
view more

ခ်စ္ရတဲ့ JOB seekers တို႔ေရ …မဂၤလာပါေနာ္…. ဦးစိုင္းခြန္ေနာင္ ရဲ႕ “စို္င္းခြန္ေနာင္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမနွင့္ဥပေဒအၾကံေပးလုပ္ငန္း” ဆုိရင္ JOB seekers တိ္ု႔သိၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ ၾကိဳးစားရုန္းကန္လာခဲ့ပုံမ်ားနဲ႔ စည္းစနစ္တက် အုပ္ခ်ဳပ္နုိ္င္ခဲ့ပုံမ်ားကို JOB seekers တို႔အား

*********************************************************** “ငါ့သား ... အေမေမြးထားတာ သားေယာက္်ားေလးပဲ။ ေယာက္်ားဆိုိုတာ ေဒါင္က်က်ျပားက်က်၊ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ေနပါေစ ခံႏုိုိင္ ရည္ရွိွိရမယ္။ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ဆုိတာ ကိုယ္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကို

View More