အျမန္အလိုရွိသည္...

Job Title Salary Post Date Form Closing Date
Korea Car Wiring (ကၽြမ္းက်င္) 0 Aug 23, 2017 -
Korea Car Aircon (ကၽြမ္းက်င္) 0 Aug 23, 2017 -
Sales & Marketing 0 Aug 23, 2017 -
Marketing Executive 0 Aug 22, 2017 Aug 31, 2017
Receptionist 0 Aug 22, 2017 Aug 31, 2017
Nurse Aid 0 Aug 22, 2017 Aug 31, 2017
Staff for Pharmacy 0 Aug 22, 2017 Aug 31, 2017
Medical Officer 0 Aug 22, 2017 Aug 31, 2017
BDU Specialist 0 Aug 22, 2017 Sep 09, 2017
Sales Promoter (Yangon) 0 Aug 22, 2017 Sep 09, 2017
Sales Drive (Yangon) 0 Aug 22, 2017 Sep 09, 2017
Sales Staff 0 Aug 22, 2017 Sep 09, 2017
Warehouse Controller 0 Aug 22, 2017 Sep 09, 2017
BE Mechanical 0 Aug 22, 2017 Sep 09, 2017
Logistic Assistant 0 Aug 22, 2017 Sep 09, 2017
view more

လတ္တေလာအလုပ္အကိုင္မ်ား...

Job Title Salary Post Date Form Closing Date
System Engineer(Junior) 250000 Sep 18, 2017 Sep 30, 2017
Sales Executive 250000 Sep 12, 2017 Sep 22, 2017
Press Media Marketing 0 Aug 24, 2017 Sep 17, 2014
Tour Operator / Coordinator (Within Yangon) 0 Aug 07, 2017 -
Marketing Executive 200000 Jul 27, 2017 Jul 31, 2017
Operation Executive 200000 Jul 27, 2017 Jul 31, 2017
Project Lead 0 Jul 10, 2017 -
TRANSLATOR BURMESE TO ENGLISH, PA SECRETORY 500000 Jul 08, 2017 -
Android App Developer 300000 Jul 06, 2017 Jul 24, 2017
Digital Marketing 500000 Jul 06, 2017 Jul 24, 2017
Driver 200 Jun 13, 2017 -
Data Collector 100 Jun 13, 2017 -
Marketing 100 Jun 13, 2017 -
Receptionist 100 Jun 13, 2017 -
Treatment(ကုသမႈအကူ၀န္ထမ္း) 120000 Jun 09, 2017 -
view more

ခ်စ္ရတဲ့ JOB seekers တို႔ေရ …မဂၤလာပါေနာ္…. ဦးစိုင္းခြန္ေနာင္ ရဲ႕ “စို္င္းခြန္ေနာင္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမနွင့္ဥပေဒအၾကံေပးလုပ္ငန္း” ဆုိရင္ JOB seekers တိ္ု႔သိၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ ၾကိဳးစားရုန္းကန္လာခဲ့ပုံမ်ားနဲ႔ စည္းစနစ္တက် အုပ္ခ်ဳပ္နုိ္င္ခဲ့ပုံမ်ားကို JOB seekers တို႔အား

*********************************************************** “ငါ့သား ... အေမေမြးထားတာ သားေယာက္်ားေလးပဲ။ ေယာက္်ားဆိုိုတာ ေဒါင္က်က်ျပားက်က်၊ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ေနပါေစ ခံႏုိုိင္ ရည္ရွိွိရမယ္။ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ဆုိတာ ကိုယ္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကို

View More