အျမန္အလိုရွိသည္...

Job Title Salary Post Date Form Closing Date
Housekeeping 0 Jan 18, 2017 Feb 01, 2017
Driver 0 Jan 18, 2017 Feb 01, 2017
Office Staff 0 Jan 18, 2017 Feb 01, 2017
Doctor's Assistant 0 Jan 18, 2017 Feb 01, 2017
Pharmacist 0 Jan 18, 2017 Feb 01, 2017
Nurse Aid 0 Jan 18, 2017 Feb 01, 2017
Nurse 0 Jan 18, 2017 Feb 01, 2017
Sales 0 Jan 18, 2017 Feb 01, 2017
Car Parking, Security 0 Jan 18, 2017 Feb 01, 2017
Import & Export Staff 0 Jan 18, 2017 Feb 01, 2017
Technician 0 Jan 18, 2017 Feb 01, 2017
Sales & Marketing For Medical & Laboratory Equipment 0 Jan 18, 2017 Feb 01, 2017
Application Specialist (Medical Technologist) 0 Jan 18, 2017 Feb 01, 2017
Receptionist 0 Jan 18, 2017 Feb 01, 2017
Cashier 0 Jan 18, 2017 Feb 01, 2017
view more

လတ္တေလာအလုပ္အကိုင္မ်ား...

Job Title Salary Post Date Form Closing Date
Project Engineer (ACMV) 0 Jan 19, 2017 -
Video Animation ဝန္ထမ္းအလိုရွိသည္။ 600000 Jan 19, 2017 Mar 01, 2017
CAD Drafter ဝန္ထမ္းအလိုရွိသည္။ 600000 Jan 19, 2017 Mar 01, 2017
Sales ဝန္ထမ္းအလိုရွိသည္။ 600000 Jan 19, 2017 Mar 01, 2017
Graphic Designer ဝန္ထမ္းအလိုရွိသည္။ 600000 Jan 19, 2017 Mar 01, 2017
Sales & Marketing Staff 150000 Jan 17, 2017 -
Assistant Administrator 150000 Jan 17, 2017 -
Designer 200000 Jan 17, 2017 -
Media Advertise Sales: F (3) post 180000 Jan 17, 2017 -
3D Animator (Cinema 4D, After Effect) 0 Jan 16, 2017 Feb 20, 2015
Junior Graphic Designer (Trainee) 0 Jan 16, 2017 -
Senior Graphic Designer 0 Jan 16, 2017 -
Senior DESIGNER with VIDEO EDITING capabilities 0 Jan 16, 2017 -
Test 100000 Jan 15, 2017 -
ေခါင္းေလွ်ာ္ကၽြမ္းက်င္ 0 Jan 08, 2017 -
view more

ခ်စ္ရတဲ့ JOB seekers တို႔ေရ …မဂၤလာပါေနာ္…. ဦးစိုင္းခြန္ေနာင္ ရဲ႕ “စို္င္းခြန္ေနာင္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမနွင့္ဥပေဒအၾကံေပးလုပ္ငန္း” ဆုိရင္ JOB seekers တိ္ု႔သိၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ ၾကိဳးစားရုန္းကန္လာခဲ့ပုံမ်ားနဲ႔ စည္းစနစ္တက် အုပ္ခ်ဳပ္နုိ္င္ခဲ့ပုံမ်ားကို JOB seekers တို႔အား

*********************************************************** “ငါ့သား ... အေမေမြးထားတာ သားေယာက္်ားေလးပဲ။ ေယာက္်ားဆိုိုတာ ေဒါင္က်က်ျပားက်က်၊ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ေနပါေစ ခံႏုိုိင္ ရည္ရွိွိရမယ္။ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ဆုိတာ ကိုယ္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကို

View More