အျမန္အလိုရွိသည္...

Job Title Salary Post Date Form Closing Date
Trainee အလုပ္သင္ 100000 Mar 21, 2017 Apr 07, 2017
Hair Wash/ Hair Spa/ Scalp Spa 140000 Mar 21, 2017 Apr 07, 2017
Facial(မ်က္နွာေပါင္းတင္) 200000 Mar 21, 2017 Apr 07, 2017
Receptionist 100000 Mar 21, 2017 Apr 07, 2017
Accountant 0 Mar 21, 2017 Mar 31, 2017
Salesman/ Sales Girl 0 Mar 21, 2017 Mar 31, 2017
Marketing Manager 0 Mar 21, 2017 Mar 31, 2017
Clerks 0 Mar 21, 2017 -
Accountant 0 Mar 21, 2017 -
Quality/ Safety Officers 0 Mar 21, 2017 -
Senior Engineer 0 Mar 21, 2017 -
Tendering/ Contract Manager 0 Mar 21, 2017 -
Project Manager 0 Mar 21, 2017 -
Graphic Designer 0 Mar 20, 2017 Apr 01, 2017
Sales & Marketing Executive 0 Mar 20, 2017 Apr 01, 2017
view more

လတ္တေလာအလုပ္အကိုင္မ်ား...

Job Title Salary Post Date Form Closing Date
Sales & Marketing Executive 700000 Mar 23, 2017 Apr 20, 2015
QIP 150000 Mar 16, 2017 -
Production Planning 123000 Mar 16, 2017 -
Business Planning Department 150000 Mar 16, 2017 -
Purchasing Department 150000 Mar 16, 2017 Apr 20, 2017
Security 100000 Mar 13, 2017 -
Radiographer 200000 Mar 13, 2017 -
Medical Officer 300000 Mar 13, 2017 Mar 31, 2017
Clinic Operation Manager 300000 Mar 13, 2017 Mar 31, 2017
Customer Service Staff 0 Mar 13, 2017 Mar 18, 2017
Marketing Executive 300000 Mar 07, 2017 -
Business Development Executive 0 Mar 07, 2017 -
ဂ်ပန္​စား​ေသာက္​ဆိုင္မွ​(မ)ဝန္​ထမ္​းမ်ားအလို႐ွိသည္​ 80000 Mar 04, 2017 -
Spa ႏွင့္ လက္သည္းေျခသည္း ကြ်မ္းက်င္သူ 0 Mar 03, 2017 Mar 09, 2017
Business Executive 300000 Feb 20, 2017 Mar 20, 2031
view more

ခ်စ္ရတဲ့ JOB seekers တို႔ေရ …မဂၤလာပါေနာ္…. ဦးစိုင္းခြန္ေနာင္ ရဲ႕ “စို္င္းခြန္ေနာင္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမနွင့္ဥပေဒအၾကံေပးလုပ္ငန္း” ဆုိရင္ JOB seekers တိ္ု႔သိၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ ၾကိဳးစားရုန္းကန္လာခဲ့ပုံမ်ားနဲ႔ စည္းစနစ္တက် အုပ္ခ်ဳပ္နုိ္င္ခဲ့ပုံမ်ားကို JOB seekers တို႔အား

*********************************************************** “ငါ့သား ... အေမေမြးထားတာ သားေယာက္်ားေလးပဲ။ ေယာက္်ားဆိုိုတာ ေဒါင္က်က်ျပားက်က်၊ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ေနပါေစ ခံႏုိုိင္ ရည္ရွိွိရမယ္။ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ဆုိတာ ကိုယ္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကို

View More