အျမန္အလိုရွိသည္...

Job Title Salary Post Date Form Closing Date
Driver 0 Jul 25, 2017 Aug 15, 2017
Phone Operator 0 Jul 25, 2017 Aug 15, 2017
Office Staff 0 Jul 25, 2017 Aug 15, 2017
Nurse Aid 0 Jul 25, 2017 Aug 15, 2017
Nurse 0 Jul 25, 2017 Aug 15, 2017
Doctor's Assistant 0 Jul 25, 2017 Aug 15, 2017
Pharmacist 0 Jul 25, 2017 Aug 15, 2017
Sales Post 0 Jul 25, 2017 Aug 15, 2017
Technician 0 Jul 25, 2017 Aug 15, 2017
Sales & Marketing for Medical & Laboratory Equipment 0 Jul 25, 2017 Aug 15, 2017
Receptionist 0 Jul 25, 2017 Aug 15, 2017
Cashier 0 Jul 25, 2017 Aug 15, 2017
Accountant 0 Jul 25, 2017 Aug 15, 2017
Driver 0 Jul 25, 2017 Aug 12, 2017
Office Staff 0 Jul 25, 2017 Aug 12, 2017
view more

လတ္တေလာအလုပ္အကိုင္မ်ား...

Job Title Salary Post Date Form Closing Date
Marketing Executive 200000 Jul 27, 2017 Jul 31, 2017
Operation Executive 200000 Jul 27, 2017 Jul 31, 2017
Project Lead 0 Jul 10, 2017 -
TRANSLATOR BURMESE TO ENGLISH, PA SECRETORY 500000 Jul 08, 2017 -
Android App Developer 300000 Jul 06, 2017 Jul 24, 2017
Digital Marketing 500000 Jul 06, 2017 Jul 24, 2017
Driver 200 Jun 13, 2017 -
Data Collector 100 Jun 13, 2017 -
Marketing 100 Jun 13, 2017 -
Receptionist 100 Jun 13, 2017 -
Treatment(ကုသမႈအကူ၀န္ထမ္း) 120000 Jun 09, 2017 -
Sale Staff 150000 Jun 09, 2017 -
Branch Manager 250000 Jun 09, 2017 -
Junior (or) Senior Web Developer 200000 Jun 08, 2017 -
Junior (or) Senior Web Developer 200000 Jun 08, 2017 -
view more

ခ်စ္ရတဲ့ JOB seekers တို႔ေရ …မဂၤလာပါေနာ္…. ဦးစိုင္းခြန္ေနာင္ ရဲ႕ “စို္င္းခြန္ေနာင္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမနွင့္ဥပေဒအၾကံေပးလုပ္ငန္း” ဆုိရင္ JOB seekers တိ္ု႔သိၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ ၾကိဳးစားရုန္းကန္လာခဲ့ပုံမ်ားနဲ႔ စည္းစနစ္တက် အုပ္ခ်ဳပ္နုိ္င္ခဲ့ပုံမ်ားကို JOB seekers တို႔အား

*********************************************************** “ငါ့သား ... အေမေမြးထားတာ သားေယာက္်ားေလးပဲ။ ေယာက္်ားဆိုိုတာ ေဒါင္က်က်ျပားက်က်၊ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ေနပါေစ ခံႏုိုိင္ ရည္ရွိွိရမယ္။ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ဆုိတာ ကိုယ္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကို

View More